Sieć Drogerie Natura sprzedana

Polbitę, właściciela drogerii, kupuje CEPD, operator aptek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.

CEPD (Corporation of European Pharmaceutical Distributors) działa w branży detalicznej dystrybucji farmaceutyków. Poprzez swoje spółki zależne w poszczególnych krajach zarządza grupą prawie 1 300 aptek w Polsce, na Litwie oraz w Wielkiej Brytanii. W Polsce CEPD za pośrednictwem spółki DOZ  zarządza grupą Aptek Dbam o Zdrowie, do której należy ponad 900 placówek, w tym 597 własnych oraz 316 franczyzowych.

Drogerie Natura to 258 sklepów (w tym 240 własnych oraz 18 agencyjnych). Firma zatrudnia blisko 1 500 osób. Skonsolidowane przychody spółki za 2013 r. przekroczyły 420 mln zł. Spółka generuje obecnie dodatni wynik EBITDA.

Warunkiem przejęcia Polbity  jest m.in. uzyskanie przez spółkę CEPD zgody UOKiK na transakcję. – Decyzja o przejęciu sieci drogerii wynika z analizy rynku kosmetycznego w Polsce i jego dynamicznego rozwoju przy średniej rocznej stopie wzrostu w wysokości prawie 5 proc. w ciągu ostatnich 7 lat – mówi Ron Drori, prezes CEPD. Podkreśla również, że sytuacja na polskim rynku farmaceutycznym stwarza potrzebę dywersyfikacji obszarów działalności w celu poprawy efektywności.

– W pierwszym kroku planujemy podjęcie działań mających na celu poszerzenie oferty produktów i usług dla klientów oraz wzmocnienie relacji z dostawcami. W najbliższym czasie wypracowana zostanie strategia rozwoju sieci na kolejne lata. Zamierzamy również wykorzystać synergie wynikające z pozostałych obszarów działalności CEPD  związanych m.in. z portfolio produktów, działalnością internetową czy posiadanymi nieruchomościami  – podkreśla  Drori.

CEPD kupiło Polbitę od Alior Banku oraz Erste Group Bank. Zobowiązało się do dofinansowania drogeryjnej spółki 10 mln zł, natomiast sprzedający zapewniają długoterminowe finansowanie dłużne w wysokości 150 mln zł.


Barbara Mikusińska 774 Artykuły

Współtwórczyni „Handlu”. Od początku jego istnienia, czyli od 1993 r., redaktor naczelna. Globtroterka.