Jest zgoda UOKiK na przejęcie Delecty przez Bakalland

Firma Mariana Owerko przejmuje markę za 100 mln zł.

Innova Phoenix uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Rieber Foods, właścicielem marki Delecta, oraz nad Bakallandem. Zgoda była warunkiem połączenia Bakallandu z SPV należącym do Innova Phoenix, który będzie właścicielem 100 proc. akcji Delecta.

"Zarząd Bakallandu (...) informuje, że powziął wiadomość: 1. o wydaniu przez prezesa UOKiK w dniu 21 lipca 2014 roku decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Innova Phoenix S.a.r.l. kontroli nad Rieber Foods Polska SA z siedzibą we Włocławku (Delecta). 2.o wydaniu przez prezesa UOKiK w dniu 21 lipca 2014 roku decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Inwestora kontroli nad Bakallandem" – czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki poinformował, że połączenie Bakallandu i SPV ma być przeprowadzone w drodze łączenia przez przejęcie: SPV będzie spółką przejmowaną, a Bakalland spółką przejmującą. W ramach połączenia Bakalland wyemituje dla inwestora 16 071 428 akcji zwykłych na okaziciela w zamian za majątek SPV, którym będzie wyłącznie 100 proc. akcji Delecta.

Pod koniec maja Bakalland obliczył, że cena sprzedaży 100 proc. akcji Delecta wynosi 100 mln zł, warunkiem nabycia akcji Delecta jest zaś otrzymanie przez SPV decyzji UOKiK. W ciągu jednego dnia po ogłoszeniu decyzji UOKiK wartość akcji Bakallandu wzrosła o 20 proc.

Rieber Foods Polska, firma zlokalizowana we Włocławku, ma w portfolio marki Delecta i jej subbrand Anatol oraz markę Zagłoba i Si Mexico!.

Katarzyna Woźniak 89 Artykuły

Absolwentka polonistyki na toruńskim UMK ze specjalnością filmoznawczą. Na co dzień zdaje relacje z przesunięć na półkach rynku FMCG. Po godzinach - czytelniczka. Najbardziej lubi pisać o filmach i książkach, choć właśnie o nich pisze najrzadziej.