Polomarket w Grupie Handlowej PL Plus

25 czerwca br. został podpisany list intencyjny pomiędzy dotychczasowymi udziałowcami a Polomarketem o współpracy pomiędzy firmami.

Udziałowcy są zgodni, że dzięki przyłączeniu sklepów sieci Polomarket, dostawcy otrzymają w ramach GH PL Plus nowy impuls do zacieśnienia współpracy i kreowania nowych możliwości. Jednocześnie GH PL Plus stanie się  jeszcze bardziej atrakcyjną platformą współpracy dla polskich sieci.

Plany spółki z Polomarketem jako nowym wspólnikiem obejmują kontynuowanie dotychczasowych działań w zakresie ekonomicznej marki własnej Lubię. Planowane są także działania trademarketingowe na produktach brandowych w formule multipacków lub unikatowych rynkowo opakowań. Grupa będzie również poszukiwała  interesujących produktów świeżych poza Polską. Dotyczy to przede wszystkim produktów regionalnych, nieprodukowanych w naszym kraju.

Dołączenie sieci sklepów Polomarket do Grupy nastąpi po uzyskaniu zgody UOKiK.

Grupa Handlowa PL Plus to wspólne przedsięwzięcie Bać-Polu, Topaza oraz Piotra i Pawła. Formuła współpracy niezależnych polskich podmiotów oraz zdolność do tworzenia narzędzi konkurowania dla sieci uczestniczących w aliansie mają pozwolić na zintegrowanie do 2016 roku w ramach GH PL Plus ponad 2 tys. sklepów z potencjałem sprzedaży detalicznej ponad 10 mld zł.

Joanna Hamdan 14372 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.