Terminale zbliżeniowe stają się standardem

Według danych NBP obecnie ponad połowa kart na rynku, czyli 20 mln z 34,7 mln wszystkich kart, ma funkcję zbliżeniową.

Z raportu przygotowanego przez First Data Polska wynika, że Polska infrastruktura płatnicza staje się jedną z najnowocześniejszych w Europie.

Jesteśmy liderem nie tylko pod względem liczby kart z funkcją bezstykową oraz bezpieczeństwa dokonywanych za ich pośrednictwem transakcji, ale również liczby przystosowanych do ich obsługi terminali płatniczych.

Od stycznia, zgodnie z obowiązkiem regulacyjnym wprowadzonym przez organizacje płatnicze Visa i MasterCard na polskim rynku, wszystkie nowo zainstalowane terminale POS muszą być wyposażone w funkcję zbliżeniową.

Według danych NBP obecnie ponad połowa kart na rynku (20 mln z 34,7 mln wszystkich kart) ma tę funkcję. Między I i IV kw. 2013 r. przybyło ich prawie 4 mln. W tym samym okresie liczba terminali zbliżeniowych wzrosła o 50 tys. Jeśli takie tempo się utrzyma, za kilka lat z portfeli Polaków całkowicie znikną tradycyjne „niezbliżeniowe karty”, a w ślad za nimi podążą starsze modele terminali.

Transakcje dokonywane zbliżeniowo w punkcie sprzedaży stanowią jedną trzecią wszystkich płatności Visa w Polsce do 50 zł, a wartość nieuprawnionych płatności w Polsce jest prawie dziesięciokrotnie mniejsza niż w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, we Francji czy średnio w całej Unii Europejskiej.

Joanna Hamdan 14001 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.