Za półkowe grozi kara

Sieci handlowe, które pobierają od dostawców nielegalne opłaty, mogą narazić się na wysokie kary.

Opłaty półkowe to potoczna nazwa wszelkich opłat pobieranych przez sieci handlowe od dostawców, poza marżą handlową, które zgodnie z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. art. 15 ust. 1 pkt 4 stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.

– Przykrywką dla bezprawnych działań dużych sieci handlowych jest nadawanie im specjalnych nazw, np. bonus od obrotów, opłaty logistyczne, rabat potransakcyjny, konsultacje handlowe, upust promocyjny itd. – informują przedstawiciele firmy doradztwa prawnego Amesto.

Za naruszenie zakazu nieuczciwej konkurencji Ustawa przewiduje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy handlowego względem dostawcy, dostarczając poszkodowanemu różnych narzędzi prawnych. Dostawca może dochodzić przed sądem: zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, naprawienia wyrządzonej szkody, zwrotu bezpodstawnie pobranych korzyści. Na przykład upadła firma Bogard, handlująca chemią gospodarczą, odzyskała od sieci Biedronka ponad 400 tys. zł wraz z odsetkami.