Mispol w rękach Litwinów

Litewski fundusz NDX Energija przejął pełną kontrolę nad suwalskim Mispolem, producentem konserw mięsnych.

Do lutego Litwini bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich spółek zależnych kontrolowali 66 proc. głosów na WZA spółki, w połowie grudnia ub.r. ogłosili wezwanie na zakup pozostałych ponad 6 mln akcji dających w sumie 100 proc. głosów na WZA Mispolu. Wezwanie okazało się skuteczne i 6 lutego Newma Holdings B.V. (podmiot zależny NDX Energija) te akcje kupił, płacąc 1,03 zł za walor, czyli niemal 7 razy mniej, niż płacili za nie 2 dwa lata temu.

Jak informował „Parkiet", NDX Energija ma poważne plany względem giełdowej firmy. Chce ją wykorzystać do budowy spożywczego koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej na wzór holendersko-brytyjskiego Unilevera. Przypomnijmy, że litewska Energija kontroluje już producenta słodyczy Mieszko.