Robert Paździor wrócił na stanowisko

Niecały miesiąc po niespodziewanej zmianie składu odwołano radę nadzorczą i zarząd LD Holding.

Robert Paździor nie chciał komentować zmian personalnych, powiedział tylko, że miesięczne „zawirowanie” w spółce wywołało niepotrzebne napięcia wewnętrzne, spowodowało niepewność pracowników i franczyzobiorców co do dalszych losów firmy oraz zaniepokoiło producentów i dystrybutorów współpracujących z LD Holding.

Prezes podkreślił, że sytuacja finansowa jest stabilna, spółka na bieżąco realizuje zobowiązania wynikające ze świadczonych usług, wypłaca należne sklepom wynagrodzenie oraz realizuje cele budżetowe.

Robert Paździor dodał, że do końca roku zostanie przedstawiona strategia firmy na lata 2013/2014 uwzględniająca zmiany na rynku dystrybucji w Polsce. Strategia będzie zdecydowanie ukierunkowana na i dla franczyzobiorców, tak aby mogli otrzymać większe wsparcie w tym trudnym dla polskiego detalu czasie.

LD Holding SA po konsolidacji ze spółkami, które zarządzały Siecią 34 oraz Livio, jest operatorem ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych działających w formule franczyzowej pod marką Livio. Sieci eLDe, Livio, Sieć 34 swoim zasięgiem obejmują całą Polskę, obecnie zrzeszając ok. 1400 sklepów. Jeszcze do połowy roku jej głównym dostawcą był Rabat Service. Po likwidacji upadłościowej tej spółki dystrybucyjnej w związku z problemami finansowymi Bomi, od sierpnia br. głównym dostawcą sklepów eLDe jest Bać-Pol.