PFRON pozwoli Eko zaoszczędzić?

Według wiceprezesa Eko Holdingu Roberta Orlicza firma na razie namawia pracowników do ujawnienia swych ewentualnych dysfunkcji.

Do 80 tys. zł miesięcznie może zaoszczędzić Eko Holding, jeśli odpowiednio wykorzysta przepisy dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych. W szukaniu pola do oszczędności pomaga grupie zewnętrzna firma.

- Na razie stara się przekonać pracowników Eko Holdingu do ujawnienia swoich ewentualnych dysfunkcji – mówi Robert Orlicz, wiceprezes Eko Holdingu. Spółka, w której 6 proc. zatrudnionych wykazuje jakiś stopień niepełnosprawności, może być zwolniona z opłat na PFRON. W specjalnych przypadkach może także liczyć na zwrot kosztów dostosowania stanowisk pracy.

W przypadku Eko Holdingu zwolnienie z opłat oznaczałoby zatrzymanie w budżecie prawie 1 mln zł rocznie.