Europa pokochała drób

Polska stała się jednym z czołowych europejskich producentów drobiu. Jego spożycie rośnie nie tylko na naszym rynku, ale też na całym świecie.

W ostatnich pięciu latach produkcja drobiu w Polsce wzrosła o 24 proc., natomiast spożycie ukształtowało się na poziomie 23,7 kg na osobę rocznie. Tak wynika z tegorocznego raportu AVEC, zrzeszenia unijnych organizacji drobiarskich, którego członkiem jest Krajowa Rada Drobiarstwa w Polsce.

Z produkcją drobiu w wysokości 1,3 mln ton w 2010 r. Polska jest w gronie największych unijnych wytwórców mięsa drobiowego obok krajów, takich jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy.

- Produkujemy o jedną czwartą więcej drobiu, niż konsumujemy, pozostała część jest więc eksportowana do Unii Europejskiej i do Chin - mówi Jacek Lewicki, prezes Grupy Drosed (na zdj.).

Spożycie drobiu w Polsce w 2010 r. kształtowało się na poziomie 23,7 kg na osobę. Podobną ilość konsumują Francuzi czy Czesi. Największe spożycie drobiu w krajach UE odnotowano w ub.r. w Irlandii oraz Hiszpanii (ponad 30 kg rocznie na głowę), najniższe spośród analizowanych krajów – w Finlandii, Belgii i Luksemburgu (do 17 kg na głowę).

W raporcie AVEC szacowany jest dalszy wzrost konsumpcji drobiu wśród mieszkańców Europy, co przekłada się na zmiany w światowych trendach produkcji mięsa. W 2010 r. drób stanowił już 33,4 proc. produkcji mięsa w porównaniu z 20 proc. w 1990 r. i 29,6 proc. w 2000 r. Drób zyskuje kosztem zarówno wieprzowiny, jak i wołowiny.