Kraft rośnie mimo podwyżek cen

Konsumenci wybaczyli producentowi Milki podwyżki cen produktów. Obroty i zyski koncernu wzrosły dwucyfrowo.

Kraft Foods może zaliczyć III kwartał do udanych. Przychody wzrosły o 11,5 proc. do 13,2 mld dolarów, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej podskoczył o przeszło 22 proc. do 922 mln dolarów.

Kraft zwiększył sprzedaż pomimo podwyżek cen produktów wprowadzonych w celu złagodzenia skutków rosnących cen surowców. Nie zaszkodził też producentowi mocny dolar, choć niskie kursy walut lokalnych miały negatywny wpływ na wyniki wszystkich zagranicznych spółek koncernu.

Dobre wyniki skłoniły producenta do podniesienia prognozy na cały rok. Organicznie przychody wzrosną w 2011 r. o minimum 6 proc. (poprzednia prognoza - 5 proc.), a zysk na akcję wyniesie 2,27 dolara wobec poprzednio prognozowanych 2,25 dolara.