Winogradski uratuje Jago?

Rada nadzorcza firmy odwołała stary i powołała nowy zarząd.

Grzegorz Winogradski, który wcześniej z powodzeniem restrukturyzował Monnari Trade, teraz ma zająć się upadającym Jago. Powierzono mu funkcję prezesa zarządu spółki. Wiceprezesem został Ireneusz Radaczyński. Na członka zarządu powołano także Huberta Czajkowskiego.

Dzień wcześniej stary  zarząd (Krzysztof Niebrzydowski i Sylwester Wojtaczka) złożył w krakowskim sądzie rejonowym wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. Zarząd wyraził przekonanie, że „upadłość układowa przyspieszy i uczyni bardziej efektywnym trwający proces restrukturyzacji firmy”. Spółka jest zadłużona głównie u dostawców i w bankach, w I półroczu kwota zobowiązań wynosiła około 30 mln zł.

Kilka dni temu umowę wypowiedział spółce bank Millenium Leasing, żądając 35,5 mln zł za leasing nieruchomości.

Jednocześnie zaszły zmiany w akcjonariacie firmy. Dotychczasowa główna akcjonariuszka Elżbieta Sjöblom sprzedała część udziałów, a dominującą pozycję wśród akcjonariuszy uzyskał skupujący od pewnego czasu akcje Robert Bibrowski. Według głosów pojawiających się na rynku chciałby on połączyć Jago z zagraniczną firmą.