Strategia Emperii

Zarząd Emperii opublikował prognozy wyników i strategię na lata 2011-2012.

Zakłada, że na koniec tego roku jej przychody ze sprzedaży przekroczą 5,3 mld zł, a w 2012 r. – 4,9 mld zł. Zysk netto wynieść ma 92 mln w tym roku i 926 mln w przyszłym.

Przy budowaniu prognozy wzięto pod uwagę wyniki z działalności kontynuowanej, co oznacza, że nie uwzględniono wyników należących do grupy spółek detalicznych, które mają być sprzedane na początku przyszłego roku. Prognoza na 2012 r. zakłada też, że Emperia nie będzie prowadziła sprzedaży towarów do sprzedawanych spółek.

Na potrzeby prognozy przyjęto, że w 2012 r. inflacja wyniesie 3 proc., referencyjna stopa procentowa 4,25 proc.,  PKB wzrośnie o 2,7 proc, a sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych o 5,2 proc.

Strategia zakłada skupienie się na rozwoju części dystrybucyjnej, której Emperia nie zamierza sprzedać Eurocashowi. Firma chce wykorzystać koniec konfliktu interesów pomiędzy klientami dywizji dystrybucyjnej a segmentem detalicznym do zacieśnienia współpracy z klientami i zamierza umocnić pozycję na rynku dystrybucji serwisowej. Zapowiada też otwarcie nowych oddziałów cash & carry.

W strategii mowa jest także o zdobyciu pozycji lidera w segmencie klientów sieciowych (kolportaż, stacje benzynowe) oraz rozwoju istniejących i nowych konceptów franczyzowych oraz współpracy ze spółdzielniami w ramach PSD. Sieć Minutka ma rozrosnąć się do 120 placówek w tym roku i 600 do końca 2012 r. Gama na koniec 2011 r. liczyć ma 10 sklepów, a w 2012 r. – 100. Zwiększyć ma się też liczba współpracujących z PSD sklepów Społem – do 700 placówek.

Transakcja sprzedaży detalu Emperii powinna według planu zakończyć się w I  kwartale 2012 r. Do 7 listopada tego roku firma zbiera wiążące oferty, a do końca roku 2011 r. chce podpisać umowę z wybranym inwestorem.

Także w I kwartale przyszłego roku Emperia chce rozpocząć proces sprzedaży nieruchomości (w prognozach nie uwzględniono ewentualnych wyników tej sprzedaży).

W 2011 r. zarząd zamierza wypłacić dywidendę w kwocie 60 mln zł, a do do końca maja 2012 r. zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy w wysokości 427,3 mln zł. W tym roku  nakłady inwestycyjne wynieść mają 91,1 mln zł, a  w przyszłym - 88,5 mln zł. W 2011 r. na skup akcji własnych Emperia wyda 65 mln zł i informuje, że może on być kontynuowany w 2012 r.