Biedronka bezkonkurencyjna

Trzy pierwsze kwartały tego roku zaowocowały dla niej ponad 25-proc. wzrostem przychodów ze sprzedaży.

W sumie przez 9 miesięcy sieć wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 17,4 mld zł.

Warto zaznaczyć, że nie zawdzięcza tego wyniku tylko nowym otwarciom. Znacząco, bo o prawie 15 proc. zwiększyły się także obroty w tych samych sklepach.

- Utrzymujemy założone tempo rozwoju i umacniamy pozycję lidera – podsumowuje wyniki dyrektor Generalny Jeronimo Martins Dystrybucja, Tomasz Suchański.

Od stycznia do końca września Biedronka powiększyła się o 107 sklepów (otwarto 117 nowych, ale 10 innych zamknięto),  55 placówek wyremontowano. Wrzesień zamknęła z siecią 1 756 sklepów.

W całym 2011 r. Biedronka może wydać ponad 150 mln euro, bowiem Jeronimo Martins przeznaczyło na jej rozwój aż 67 proc. swojego budżetu inwestycyjnego. Nic w tym dziwnego, zważywszy, że po 9 miesiącach tego roku Biedronka ma ponad 59 proc. udział w całkowitych przychodach Grupy i wygenerowała ponad 64 proc. EBITDA firmy.