Przerwano budowę Ferio w Szczecinie

Firma RE Project Development, od 2008 r. pozostająca w sporze ze sprzedawcą gruntu pod budowę centrum handlowego, była zmuszona przerwać budowę.

 

Już wiadomo, że inwestycja nie ma szans zakończyć się w terminie, czyli w IV kwartale 2012 r. W wyniku sporu sprzedający zażądał zwrotu gruntu, które to roszczenie zostało odrzucone przez sąd I instancji. Jednak sąd drugiej instancji wydał inny wyrok. Nie udało się też zawrzeć porozumienia.

Ferio według planu ma mieć 31,5 tys. mkw. powierzchni handlowej.