Piwna stagnacja w całej Europie

Polska trzecim pod względem produkcji rynkiem piwnym w Europie.

Tak przynajmniej wynika z raportu Ernst & Young zatytułowanego: "The Contribution made by Beer to European Economy”, udostępnionego przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego "Browary Polskie".

Badanie realizowane było na zlecenie Brewers of Europe, organizacji zrzeszającej browarników z krajów UE oraz Szwajcarii, Norwegii i Turcji.

Jak wskazuje raport, z konsumpcją rzędu 91 litra per capita Polska zajmuje 4. miejsce w Europie – po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Pod względem wielkości produkcji Polska zajmuje miejsce 3. i wyprzedza Hiszpanię.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że co prawda polską branżę piwną dotykają niekorzystne trendy, z którymi ten sektor boryka się w całej Europie (wzrost cen surowców i obciążeń podatkowych, spadek konsumpcji), jednak 2010 r. przyniósł wzrost rynku o 0,7 proc. W Unii nastąpił spadek produkcji o 1 proc. (do 382,6 mln hl), a konsumpcji o 4 proc. (do 342,6 mln hl).

Rok 2011 branża piwowarska w Europie ma nadzieję zakończyć niewielkim wzrostem rzędu 1-2 proc., co oznacza powolny powrót do sytuacji sprzed kryzysu.