Sąd oddalił odwołanie Carrefoura

Carrefour powinien zapłacić za zbyt późno sprzedane sklepy Champion i Albert.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezes UOKiK-u o nałożeniu na firmę kary finansowej. Także według sądu Carrefour nie wypełnił warunku nałożonego na niego, gdy przejmował spółkę Ahold.

W czerwcu 2007 r. Carrefour otrzymał zgodę na akwizycję, pod warunkiem że do końca 2008 r. zrezygnuje z wszelkich praw do 9 wskazanych w decyzji sklepów. Jednak dwie placówki – supermarket Champion w Grodzisku Mazowieckim i supermarket Albert w Jaworznie – Carrefour sprzedał prawie miesiąc po zaakceptowanym wcześniej urzędowym terminie. W związku z tym w 2009 r. prezes UOKiK-u nałożyła na Carrefour grzywnę w wysokości 542 412 zł.

Firma odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 3 października br. SOKiK oddalił odwołanie, potwierdzając decyzję prezes UOKiK-u. Sąd podkreślił m.in., że spółka przyjęła warunki nałożone przez urząd, dlatego mogła z wyprzedzeniem ocenić, czy będzie w stanie je wykonać. Utrzymana została też wysokość nałożonej kary finansowej. Od wyroku SOKiK-u przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.