Minutka - nowa sieć Tradisu

To propozycja skierowana do niezależnych detalistów, lojalnych klientów hal cash & cary Tradisu.

Do sieci mogą przystąpić detaliści prowadzący sklepy o powierzchni sprzedaży od ok. 40 do 100 mkw. Tomasz Ciepłowski, dyrektor sprzedaży cash & carry w spółce, podkreśla, że Minutka to bardzo prosty model partnerstwa. Warunkiem przystąpienia jest zaopatrywanie się w halach Tradisu i realizacja minimum zakupowego wynoszącego ok. 10 tys. zł w miesiącu. Opłata za przynależność do sieci wynosi 90 zł/miesiąc.

- Rewanżujemy się kupcom poprawą stałych rabatów, bardzo atrakcyjnymi promocjami, które mają stać się wyróżnikiem sieci, a także finansowaniem wizualizacji sklepu - mówi Tomasz Ciepłowski. Nie ukrywa, że operatora interesują sklepy w perspektywicznych lokalizacjach.

Projekt testowano w 6 sklepach od 1,5 roku. Minutka to pierwsza sieć, której operatorem jest Tradis, niekorzystający z serwisu dowożącego.