LD Holding na czele franczyzy grupy Bomi

Po oddzieleniu hurtu od detalu pora na uporządkowanie sieci.

W styczniu Rabat Pomorze, który prowadzi sieci franczyzowe: Sieć 34, Livio i eLDe, przekształcił się w grupę kapitałową Rabat Service. W lutym br. rozdzielono działalność hurtową od detalicznej, powołując trzy spółki do prowadzenia sieci franczyzowych. Północ operuje Siecią 34, Centrum - siecią Livio, a Południe –  eLDe.

Kolejnym etapem porządkowania struktur ma być połączenie ich w jedną. Ma to nastąpić najpóźniej pod koniec tego roku. Nowa spółka ma być budowana na bazie struktur LD Hodling. - Decyzja o tym była dla nas zupełnie naturalna, LD Hodling jest najstarszą wśród nas firmą, z największym doświadczeniem – powiedział Remigiusz Czarnecki, prezes Rabat Service.

Choć spółki formalnie są trzema odrębnymi prawnie podmiotami, 28 września powołano na razie wspólny zarząd. Na jego czele stanął dotychczasowy prezes LD Hodling – Robert Paździor. Wiceprezesami zostali Mariusz Michalczyk (Sieć 34) i Paweł Stawiany (Livio).

- Dalsza konsolidacja jest w zasadzie formalnością, ponieważ struktura operacyjna także jest już wspólna – stwierdził Robert Paździor.

Po połączeniu LD Holding będzie operatorem prawie 1,5 tys. sklepów franczyzowych. Dziś w gazetkach promocyjnych trzy szyldy komunikowane są wspólnie. W przyszłym rozwoju firma postawi jednak na jeden.

- Niezależna firma przeprowadziła dla nas badania, z których wynika, że najlepiej kojarzy się logo Livio, dlatego pod tym znakiem będziemy rozwijać sieć w przyszłości – zdradził Robert Paździor. Sklepy już działające w ramach trzech sieci będą miały wybór. Mogą pozostać pod starymi szyldami lub zmienić je na nowy. - Można jednak przypuszczać, że docelowo szyldy Sieć 34 i eLDe znikną z rynku – przyznaje Robert Czarnecki.

Zarządzany przez niego Rabat Service ma być głównym dostawcą dla sieci franczyzowej. Stopień dyscypliny zakupowej będzie jednak zróżnicowany i zależeć będzie od tego, który z trzech oferowanych przez LD Holding pakietów franczyzowych wybierze właściciel sklepu. Trzy pakiety znane już franczyzobiorcom sieci eLDe w nowej formie mają być przedstawione partnerom wszystkich trzech sieci w listopadzie.