Eko Holding skupuje własne akcje

Michał Wrzesiński, przewodniczący rady nadzorczej Eko Holding, mówi, że skup akcji jest korzystny dla akcjonariuszy spółki.

- Zgadzamy się z opinią zarządu spółki, że bieżąca cena giełdowa akcji Eko Holding nie odzwierciedla potencjału rozwoju spółki i jest niższa od wartości fundamentalnej. W efekcie uważamy, że zakup akcji własnych jest inwestycją korzystną z punktu widzenia akcjonariuszy spółki - stwierdził Michał Wrzesiński, przewodniczący rady nadzorczej Eko Holding.

Jednocześnie rada poprosiła zarząd o przygotowanie szczegółowego programu skupu akcji i określenia jego parametrów. Na razie firma nie zdradza, jakie środki chciałaby na to przeznaczyć.

Decyzję musi zatwierdzić jeszcze nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Data jego zwołania nie jest jeszcze jednak znana.