Lunch w pracy dla wybranych

Prawie trzy czwarte Polaków je w pracy kanapki, a ponad dwie piąte - batony i ciastka.

Z badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego we wrześniu 2011 r. wynika, że większość Polaków (72 proc.) w pracy lub na uczelni najczęściej zjada to, co zabierze ze sobą z domu (np. kanapki). Dużą popularnością cieszą się również produkty gotowe do spożycia oferowane w sklepach, w tym batony i ciastka, które wybiera ponad 43 proc. Polaków.

Najmniejszy odsetek ankietowanych – zaledwie 5 proc. - w ogóle nie spożywa posiłków poza domem.

Wychodzenie na lunch jest najbardziej popularne wśród osób młodych, do 25. roku życia (39 proc.). Na przygotowywanie posiłków w pracy najczęściej decydują się osoby między 26. a 40. rokiem życia (34 proc.). Niezbyt dużym powodzeniem niezależnie od grupy wiekowej cieszy się zamawianie posiłków z dowozem do pracy. Taką opcję wybiera zaledwie 15 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono za pośrednictwem Epanel.pl na grupie 1006 osób.