Dobre wyniki GK Colian

Są wyższe przychody i zysk netto.

W pierwszej połowie 2011 r. skonsolidowane przychody GK Colian SA wyniosły 300,4 mln zł, co oznacza 3,6-proc. wzrost wobec I połowy 2010 r. Najwyższy przyrost sprzedaży spółka odnotowała w dziale napojów. Jednak przyniósł on jej straty z działalności operacyjnej w wysokości 4 mln zł. Jego udział w przychodach wyniósł 17 proc.

Największym segmentem  są słodycze z 62-proc. udziałem w przychodach. One też zapewniły spółce 16,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej. Dział kulinarny także okazał się zyskowny (ponad 3 mln zł), jego udział w przychodach sięgnął 17,4 proc.

Zysk netto Grupy wyniósł 11,8 mln zł w porównaniu z 9,7 mln zł wypracowanymi w pierwszym półroczu 2010 r. W półrocznym raporcie podkreślono, że na wyniki wpłynęły m.in. wzrost poziomu cen, zwłaszcza cukru, mąki, opakowań z tworzyw sztucznych oraz bakalii. Nie bez znaczenia był też wzrost konkurencji na rynku słodyczy spowodowany jego konsolidacją.

Oceniając perspektywy rozwoju Grupy, w raporcie wskazano na rosnące znaczenie marek własnych sieci oraz presję na marki producentów wymuszającą wysoki poziom wsparcia marketingowego i innowacyjność. Ważnym procesem będzie coraz większa kontrola systemu dystrybucji przez integrujący się handel i zmiana modelu działania "drobnych" detalistów łączących się w różnego rodzaju grupy zakupowe i przystępujących do sieci franczyzowych. Ma to stanowić dodatkowe źródło wywierania presji na producentów, jeśli chodzi o marże i większe wymagania operacyjne.

Zarząd GK Colian spodziewa się dalszego wzrostu kosztu podstawowych surowców, co m.in. wpłynie na poziom realizowanych marż. Zapowiada, że w II połowie roku skoncentruje siły sprzedaży i budżety reklamowe na wiodących markach i kategoriach. Zamierza w najbliższym czasie pozyskać nowe sieci sprzedaży, co pozwoli zdywersyfikować  strukturę odbiorców producenta. Chce też rozwijać produkty w niszowych segmentach.