Metro i Oracle tworzą sklepy internetowe

Niemiecki koncern implementuje wespół z dostawcą systemów internetowych Oracle nową platformę CRM.

Rozwiązanie służyć ma zarówno niemieckim, jak i międzynarodowym operacjom koncernu. Oparte jest na oprogramowaniu Oracle, a wdrażane będzie przez należącego do grupy dostawcę usług IT – Metro Systems. Według "Lebensmittel Zeitung" koncern zamierza wykorzystywać nową platformę nie tylko do działalności marketingowej, ale też oprzeć na niej działalność sklepów internetowych z dostawą w 27 krajach. Pierwszy taki sklep ma ruszyć jesienią w Rumunii.