Powołano radę nadzorczą Tradisu

Przewodniczącym został mianowany Jarosław Wawerski.

Funkcję wiceprzewodniczącego objął kolejny z założycieli Grupy Emperia – Artur Laskowski. W składzie rady znalazł się także Dariusz Kalinowski, wiceprezes i dyrektor finansowy Emperii.

– Przed Grupą Dystrybucyjną "Tradis" czas intensywnego wzrostu, rozwoju organicznego, fuzji i przyłączania kolejnych polskich spółek, a także nieustannego udoskonalania poszczególnych aspektów prowadzonej działalności – powiedział Jarosław Wawerski.