Mniejszy zysk Emperii

Przyczynił się do tego m.in. koszt umowy sprzedaży Tradisu.

O 8,9 proc., do 2,58 mld zł wzrosły skonsolidowane przychody ze sprzedaży Emperii Holding w I połowie br. Zysk netto wyniósł 28,7 mln zł i był niższy o 4,6 proc. niż w I połowie 2010 r. Artur Kawa, prezes Emperii Holding, jako jeden z powodów wypracowania mniejszego zysku wymienił koszty związane z transakcją sprzedaży Tradisu Eurocashowi.

9 sierpnia zarząd Emperii odstąpił od umowy z Eurocashem, uzasadniając to niedotrzymaniem przez Eurocash terminu zapłaty. Domaga się też 200 mln zł odszkodowania.