PKM Duda porządkuje grupę

W ramach restrukturyzacji Grupa PKM Duda sprzedała kolejne aktywa niezwiązane z główną działalnością.

Spółka zależna PKM Dudy - Agro Duda - sprzeda swoją spółkę rolną Agrohop za łącznie 3,76 mln euro. Po Wizentalu to już druga tego typu transakcja zanotowana w trzecim kwartale br. Tym samym PKM Duda pozbywa się spółek niezwiązanych z główną działalnością operacyjną.

- Koncentrujemy się na tym, na czym znamy się najlepiej, czyli produkcji mięsa czerwonego i jego przetworów. Ta sprzedaż to nie ostatnie nasze słowo w kwestii porządkowania struktury grupy i jej zbędnych aktywów – powiedział Maciej Duda, prezes zarządu PKM Duda.

Agrohop prowadzi działalność w zakresie upraw rolnych pszenicy, żyta, kukurydzy, rzepaku oraz innych roślin paszowych.

Program restrukturyzacji wdrażany jest w grupie od 2010 r. Jego efekty finansowe już widać. W I połowie 2011 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PKM Duda wyniosły 748,8 mln zł wobec 671,7 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 11,5 proc.