CEDC rośnie ilościowo

Grupa spodziewa się dalszego wzrostu udziału w polskim rynku.

W II kwartale 2011 r. ten producent i dystrybutor alkoholi mocnych odnotował w Polsce 18-proc. zwiększenie ilości sprzedaży.

– Dwucyfrowy wzrost dotyczył zarówno sprzedaży w Polsce, jak i przychodów z eksportu i importu – powiedział William Carey, prezes CEDC, podkreślając, że szczególne zadowolenie firmy budzą dobre wyniki nowych produktów. Wprowadzona w 2010 r. na rynek Żubrówka Biała w czerwcu miała 6,4-proc. udział w rynku wódki, wpływając na spadek udziałów konkurencji – Bolsa i Soplicy.

– Także pierwsze wyniki sprzedażowe Jeżówki przekraczają nasze oczekiwania – dodał William Carey.

W kolejnych kwartałach grupa spodziewa się zmniejszenia różnicy między dynamiką sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym. W II kwartale wartość sprzedaży w Polsce spadła bowiem o 2 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i wyniosła 165,5 mln zł.

– Uważamy, że po zakończeniu znormalizowanego IV kwartału 2011 r. będziemy mogli zaobserwować istotną poprawę wyników zarówno pod względem przychodów ze sprzedaży, jak i wyniku netto – mówi prezes i zakłada, że wzrośnie także udział CEDC w polskim rynku, do 25-27 proc.

Ogółem grupa wypracowała w II kwartale przychody netto ze sprzedaży na poziomie 212 mln dolarów, rok wcześniej było to 175,6 mln dolarów.

Spółka zaktualizowała prognozę przychodów ze sprzedaży netto za rok 2011, podwyższając ją do 0,9-1,05 mld dolarów.