Kolporter odsuwa giełdę

Na razie liczy na organiczny wzrost wartości spółki.

Kolporter wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zadebiutuje we wrześniu na giełdzie.

– Nasza decyzja wynika z analizy sytuacji na warszawskim parkiecie, a także z faktu osiągania systematycznego wzrostu przychodów i dynamicznej poprawy parametrów finansowych – powiedział Krzysztof Klicki, prezes zarządu Kolportera SA, i dodał, że obecna sytuacja na rynku kapitałowym nie sprzyja pełnej realizacji inwestycyjnych zamierzeń firmy.

Firma spodziewa się, że wyniki na koniec tego roku okażą się wyraźnie lepsze niż w 2010 r., co świadczyć ma o potencjale rozwojowym i umożliwić aktywny udział w konsolidacji rynku.

W pierwszym półroczu 2011 r. Kolporter SA wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 1,8 mld zł oraz 30,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej, 41,7 mln zł EBITDA i 26,5 mln zł zysku brutto. W całym 2010 roku obroty wyniosły 3,4 mld zł, EBITDA sięgnęła poziomu 72 mln zł, a zysk brutto – 41 mln zł.

– Definitywnie nie wycofujemy się z naszych giełdowych planów, ale również rozważamy alternatywne scenariusze dalszego kapitałowego rozwoju spółki – informuje Krzysztof Klicki.