Wyższa szkoła merchandisingu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu wprowadziła nowy kierunek studiów dla handlowców.

Trade Marketing – Merchandising to specjalistyczne studia podyplomowe. Ich celem ma być rozwój praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem marketingiem handlowym, współpracą z sieciami handlowymi oraz nauka współczesnych technik zarządzania kategoriami produktów (category management).

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń trwać będą przez dwa semestry. Zakończą się testem z wybranych zagadnień programowych oraz rozwiązanie zadania typu case. Więcej informacji - na stronie http://www.wsb.torun.pl/studia-podyplomowe,trade-marketing.