Jutrzenka zmieniła nazwę na Colian

To ostatni etap procesu przekształcenia modelu firmy.

Decyzja o zmianie nazwy firmy zapadła na walnym zgromadzeniu spółki Jutrzenka Holding. Działania zmierzające do ujednolicenia struktury grupy kapitałowej prowadzone były od 2009 r., dlatego zmiana nazwy nie jest zaskoczeniem.

Jan Kolański, prezes spółki, zapowiadał, że chce, by firma się rozwijała, budowała nowe dla siebie kategorie produktów i dlatego potrzeba jest jej nowa, dynamiczna nazwa.