Irving w Tradisie

Dzięki współpracy Amber Spark z Tradisem herbaty Irving mają szanse trafić do prawie 50 tys. sklepów, w tym ponad 10 tys. sieciowych punktów sprzedaży.

Tylu bowiem klientów ma Tradis, jeden z największych dystrybutorów artykułów spożywczych w Polsce, z którym producent marki Irving - Amber Spark - podpisał umowę dystrybucyjną.

Jak informuje Amber Spark, współpraca z Grupą Tradis to szansa na dalszy dynamiczny rozwój marki Irving. Chodzi nie tylko o poszerzenie dystrybucji, a tym samym większą dostępność produktów dla konsumenta, ale także realizację wspólnych aktywności promocyjnych zwiększających konkurencyjność marki Irving na rynku.

Przypomnijmy, że spółka Amber Spark została powołana do życia przez akcjonariuszy Kamisu, pierwszego producenta i twórcy marki Irving. Spółka nie jest już jednak powiązana kapitałowo ani strukturalnie z firmą Kamis.

Amber Spark ma ambitne plany sprzedażowe - do końca 2015 r. chce zdobyć 20 proc. rynku herbaty w Polsce, co oznacza, że po marce Lipton herbata Irving byłaby brandem nr 2. Amber Spark chce to osiągnąć dzięki "inwestycjom i rozwojowi marki Irving". Spółka podaje, że obecnie, po trzech latach obecności na rynku, Irving zajmuje 3 proc. rynku.