Polbita: sprzedaż zgodna z założeniami

Dynamika sprzedaży w I półroczu była niższa niż w poprzednich latach.

Wojciech Filipczuk, prezes Polbity, spodziewał się, że dynamika sprzedaży będzie niższa. – Analizując dane makroekonomiczne i szeroko rozumianą sytuację rynkową, nie oczekujemy zasadniczego zwrotu w II półroczu – mówi. Dodaje, że od siedmiu lat sieć drogerii jest zyskownym przedsięwzięciem. W roku finansowym 2010/2011 firma wypracowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości ponad 25 mln zł.

Do końca 2011 r. Polbita planuje uruchomienie jeszcze ok. 15 sklepów. – W tym roku budżetowym wartość planowanych inwestycji to 16 mln zł – podkreśla Wojciech Filipczuk. Zapewnia, że w kolejnych latach środki przeznaczone na inwestycje nie będą mniejsze.

Odnosząc się do plotek i spekulacji na temat sprzedaży Drogerii Natura, mówi, że "na tym się skończyło". Zauważa, że właścicielami holdingu IWP, do którego należą Drogerie Natura, są fundusze inwestycyjne, które po założonym okresie inwestycyjnym sprzedają aktywa ze swojego portfela. – Tak też niewątpliwie stanie się i w przypadku naszej firmy – mówi prezes Polbity.