Eurocash nie zapłacił Emperii

11 lipca, jednak nie później niż do 14 lipca, Eurocash mógł zapłacić za Tradis akcjami i gotówką, a 15 lipca - gotówką.

Do realizacji umowy jednak nie doszło. Przede wszystkim obie spółki zbyt optymistycznie założyły, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda zgodę na transakcję w ciągu pół roku.

– Pozostajemy w stałym kontakcie z Urzędem, odpowiadając na pytania i dostarczając dane, jesteśmy dobrej myśli – mówił 13 lipca Luis Amaral, prezes Eurocashu.

Spółka zaproponowała wówczas Emperii przedłużenie obowiązywania warunków płatności mieszanej, czyli akcjami i gotówką. - Jednocześnie biorąc pod uwagę przyznane nam możliwości kredytowe, jesteśmy przygotowani na oba warianty płatności, czyli akcje plus gotówka lub sama gotówka – zapewniał Amaral.

Komunikat Emperii był jednoznaczny. Przypomniała ona warunki umowy, zgodnie z którymi w przypadku, jeśli do 14 lipca nie zostanie zrealizowana zapłata akcjami i gotówką, 15 lipca transakcja zmienia się na gotówkową. Wartość transakcji miała wynieść około 926 mln zł. Jednak Eurocash nie dokonał płatności w terminie.

Obie firmy wydały w sobotę komunikaty, w których podały, że prowadzą rozmowy w celu ustalenia, czy możliwe jest wypracowanie rozwiązań mających na celu usunięcie zaistniałych między stronami rozbieżności.