Helio rozbudowuje dystrybucję

Inwestycje powinny pomóc w poprawie wyników finansowych.

W tym roku obrotowym Helio wydał już 3 mln zł na rozbudowę działu handlowego i jednorazowe opłaty wejściowe do wielu hurtowni. Działania te mają przyczynić się do zwiększenia udziału tradycyjnych hurtowni w strukturze sprzedaży Helio, który w ubiegłym roku wynosił 9 proc., w tym -  ok. 15 proc., a docelowo ma sięgać 25-30 proc.

Ponadto zakład w Brochowie oddany do użytkowania w maju br., a wybudowany kosztem 20 mln zł,  ma zwiększyć moce produkcyjne Helio co najmniej dwukrotnie. Dzięki temu spółka będzie mogła  rozwijać się w dwóch nowych kanałach dystrybucji - tradycyjnym (hurtownie) oraz przemysłowym. Nowy zakład ma też umożliwić zredukowanie kosztów logistyki i wynajmu rzędu 1 mln zł rocznie.

Wszystkie te działania mają przyczynić się do poprawy wyników finansowych Helio, które w tym roku (również ze względu na późną Wielkanoc) były gorsze od ubiegłorocznych.