PKM Duda i nowe kredyty

Dodatkowe 69 mln zł ma pomóc grupie w obsłudze dotychczasowego zadłużenia.

Agro Duda, AgroFerm oraz Agro Net, spółki rolne należące do grupy PKM Duda, podpisały
nowe umowy kredytowe na łączną kwotę 69 mln zł. Z tej kwoty 44 mln zł przeznaczone
są na refinansowanie kredytów inwestycyjnych; a pozostała część na bieżącą działalność.

Poręczycielem kredytów jest PKM Duda.