MasterCard przed Trybunałem

Sektor detaliczny apeluje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o utrzymanie w mocy decyzji Komisji Europejskiej z grudnia 2007 r. ws. wielostronnej opłaty interchange. Trybunał zapoznał się ze sprawą w piątek, decyzja ma zapaść w tym roku.

Trybunał w Luksemburgu rozważy odwołanie MasterCardu od decyzji Komisji Europejskiej, która w grudniu 2007 roku uznała wielostronną opłatę interchange stosowaną przez MasterCard za sprzeczną z prawem UE dotyczącym konkurencji.

Komisja stwierdziła, że prowizje MasterCard, naliczane przy przetwarzaniu każdej płatności dokonanej w punkcie sprzedaży detalicznej, nadmiernie zwiększają koszty akceptacji kart przez sprzedawców detalicznych, nie prowadząc do udokumentowanego zwiększenia wydajności. Po decyzji KE MasterCard zniósł prowizje, ale odwołał się od decyzji do ETS.

Wielostronna prowizja interchange, sama w sobie dozwolona prawem, to prowizja doliczana do każdej płatności w punkcie handlowym. Prowizja ta jest zatrzymywana przez bank klienta i obciąża bank sprzedawcy detalicznego, który następnie bierze ten koszt pod uwagę przy ustalaniu swoich cen dla sprzedawców detalicznych. Dlatego sektor detaliczny utrzymuje, że prowizja ta napędza wzrost cen, a KE podtrzymała jego stanowisko.