Wina pod unijną kuratelą

Weszły w życie przepisy, które mają usprawnić i ułatwić prowadzenie działalności drobnym producentom win.

Od końca czerwca 2011 r. obowiązuje nowa Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie nimi i organizacji rynku wina. Wprowadzone przepisy dostosowują polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.

Nazwy wyrobów winiarskich są teraz objęte unijną kuratelą jako chronione nazwy pochodzenia. Wnioski w tej sprawie rozpatruje minister rolnictwa, który przekazuje je także Komisji Europejskiej. Ochrona dotyczy win owocowych, miodów pitnych, napojów winnych owocowych, cydrów i perry. Dla konsumenta wprowadzone regulacje oznaczają lepszą informację o właściwościach fermentowanych napojów.

Przedsiębiorcy wyrabiający wina owocowe, cydry, perry oraz miody pitne markowe z surowców uzyskanych z własnego gospodarstwa są zwolnieni z obowiązku posiadania szczegółowego planu zakładu obejmującego m.in. stanowiska pracy, pomieszczenia magazynowe, socjalne i sanitarne. Do prowadzenia takiej działalności nie potrzebują również własnego laboratorium do analiz wyrobów.

Ustawa przewiduje ponadto, że producent wyrabiający wino z upraw własnych w ilości nieprzekraczającej 100 hl nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.