Delko przejmuje

Hurtownik stawia na efekt skali.

30 czerwca firma podpisała listy intencyjne dotyczące przejęcia spółek Delkor w Łodzi, Luberda w Ostrowsku i Delko Otto w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółki są dystrybutorami Delko SA, a Delko Otto również jego spółką zależną (ma 50,02 proc. udziałów). Jednym z założeń strategii Delko jest powiększenie liczby hurtowni wchodzących w skład grupy.

– Jest to dla nas kolejny krok w kierunku budowania efektów skali oraz siły negocjacyjnej Delko. Przypomnę, że w zeszłym roku zrealizowaliśmy trzy projekty akwizycyjne – powiedział Dawid Harsze, wiceprezes Delko.

Negocjacje w sprawie zakupu trzech spółek zakończyć się mają do 30 września tego roku.