Delko: nowy wiceprezes - nowe plany

Dariusz Śmiejkowski będzie odpowiedzialny za budowę strategii i rozwój firmy.

Pojawił się w firmie, by zintegrować grupę kapitałową i wprowadzić jednolity system zarządzania, a w rezultacie doprowadzić do podniesienia marż, obniżenia kosztów powtarzalnych i poprawy efektywności serwisu logistycznego oraz sprzedaży. W ostatnich latach Dariusz Śmiejkowski był wiceprezesem zarządu ds. rozwoju w Torfarm SA (obecnie Neuca SA) i prezesem zarządu Prosper SA.

W składzie zarządu Delko pozostali prezes Andrzej Worsztynowicz i wiceprezes Dawid Harsze, odpowiedzialny za obszar finansowy grupy.

– Ze względu na ostatnie zmiany w zarządzie spółki pracujemy obecnie nad aktualizacją strategii dla grupy. Planujemy upublicznienie tych informacji, niezwłocznie po zakończeniu prac. Nastąpi to w ciągu najbliższych trzech miesięcy – powiedział Dawid Harsze.