Hojne unijne browary

Branża piwowarska w Unii Europejskiej wydaje 1 mld euro rocznie na wsparcie ponad 8 tys. wydarzeń społecznych.

W większości są to wydarzenia o charakterze lokalnym (36 proc.) czy regionalnym (48 proc.), zaś wydarzenia sportowe o dużej skali to jedynie 12 proc. wspieranych projektów.

Tak przynajmniej wynika z opublikowanego właśnie raportu Brewers of Europe oraz The European Sponsorship Association przedstawionego na forum Parlamentu Europejskiego.

Stosunkowo najwięcej, bo ponad 5 tys. wspartych projektów, to wydarzenia organizowane przez gminy, 800 dotyczyło kultury i sztuki, 781 było działaniami charytatywnymi, 166 dotyczyło ekologii i ochrony środowiska. Średnia wielkość dofinansowania tego typu projektu to 8544 euro.

Brewers of Europe jest organizacją reprezentującą europejski przemysł piwowarski, w której skład wchodzą organizacje reprezentujące 3,5 tys. browarów z krajów UE oraz z Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Polski przemysł piwowarski na forum BoE reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego "Browary Polskie".