Przetwory rybne pod lupą

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zakwestionowała jakość produktów w nieco ponad połowie skontrolowanych zakładów przetwórczych ryb.

W I kwartale 2011 r. wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS (oprócz tych w Opolu i we Wrocławiu) prowadziły kontrolę jakości handlowej przetworów rybnych. Pod lupę wzięto producentów ryb wędzonych, solonych i mrożonych, konserw, prezerw i marynat rybnych, z uwzględnieniem produktów z grupy premium.

Na 62 skontrolowane podmioty jakość handlową przetworów rybnych zakwestionowano w przypadku 53,2 proc. z nich. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło złego oznakowania produktu (31,3 proc.) oraz jakości handlowej niezgodnej z obowiązującymi przepisami i deklaracjami producentów (12,2 proc.).

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami inspektoraty JHARS ukarały łącznie 14 podmiotów. Cztery firmy otrzymały kary pieniężne (4 tys. zł lub 1,5 tys. zł), a 10 pozostałych decyzje nakazujące "poddanie artykułów rolno-spożywczych zabiegom prawidłowego oznakowania".