Walmart: pozew kobiet odrzucony

Sąd Najwyższy USA oddalił pozew przeciw Walmartowi, złożony w imieniu 1,5 mln pracownic sieci.

Sąd nie wypowiedział się na temat winy Walmarta, orzekł jedynie, że pozew jest niezgodny z amerykańskim prawem. Według sędziów trudno ocenić jednakową winę koncernu wobec tak dużej rzeszy pozywających, a jest to warunkiem możliwości złożenia pozwu zbiorowego.

Kobiety skarżyły się na dyskryminacyjną politykę płacową i system przyznawania awansów faworyzujący mężczyzn. Wyrok sądu wciąż pozostawia byłym i obecnym pracownicom Walmarta możliwość składania indywidualnych pozwów.