Tesco stabilne

Z raportu finansowego grupy Tesco wynika, że obroty polskiego oddziału utrzymują się mniej więcej na stałym poziomie.

 

Przychody ze sprzedaży w tych samych sklepach w ciągu trzynastu tygodni kończących się 28 maja 2011 r. wzrosły w Polsce w porównaniu z tym samym okresem ub.r. o 1,6 proc.

Philip Clarke, prezes Tesco, podkreśla, że firma pomimo spowodowanego kryzysem wciąż widocznego osłabienia chęci klientów do zakupów dobrze zaczęła  ten rok.

Z drugiej strony można zauważyć, że Polska poza rodzimym rynkiem brytyjskim oraz Irlandią wykazuje najniższą dynamikę wzrostu w Europie. Sąsiednie Czechy w tych samych sklepach notują wzrost o 3,7 proc.