Jago na zakręcie

Dystrybutor mrożonek planuje podwyższenie kapitału zakładowego o 75 proc.

Firma przygotowała projekt uchwały o emisji 33,3 mln akcji. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć 30 czerwca na WZA. Przyjęcie uchwały wiązałoby się ze zmianą ustaleń z maja, kiedy to NWZA zatwierdziło emisję 4,44 mln akcji (10 proc. kapitału). Można spodziewać się, że pozyskane środki firma chce przeznaczyć na działalność bieżącą.

Rok 2010 Jago zamknęło ze stratą rzędu 42 mln zł. Także I kwartał tego roku nie wypadł dobrze. Firma odnotowała 4,3 mln zł straty z działalności operacyjnej. Firma próbowała ratować się, sprzedając akcje, w kwietniu podpisała ponadto z Pack Consulting warunkową umowę sprzedaży Chłodni Łódź. Wydzielona w ub.r. spółka Jago Logistyka szykuje się do debiutu na New Connect.