Spar traci w Polsce

Kolejny rok sieć notuje mniejszą sprzedaż.

W podsumowaniu wyników za 2008 r. Spar zapowiadał zwiększenie skali działania poprzez połączenie z Bać-Polem. Hurtownik przejął udziały w Sparze na początku 2010 r., jednak sieć wciąż odnotowuje spadek sprzedaży.

W 2010 r. przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 3,7 proc., do 72,5 mln euro. W poprzednich dwóch latach spadki były mniejsze – każdorazowo wyniosły 2,7 proc.

Ubiegły rok sieć zakończyła z 61 sklepami, rok wcześniej – z 60. Zwiększyła się za to średnia powierzchnia sprzedaży sklepu, z 238 mkw. do 242 mkw.