Kolporter po I kwartale

Dystrybutor odnotował 0,9 mld zł obrotu i 17 mln zysku operacyjnego.

- Przeprowadzone w ub.r. zmiany organizacyjne, czyli konsolidacja w ramach jednego podmiotu spółek Kolporter Dystrybucja Prasy, Kolporter Sieci Handlowe i Kolporter Service, już skutkują znacznie lepszymi w stosunku do 2010 r. wynikami – stwierdził Mirosław Serwatka, członek zarządu Kolportera SA.

W 2011 r. spółka spodziewa się 10-proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży i jeszcze wyższej dynamiki w przypadku zysku.

- Sprzedaż prasy jest stabilna, wyraźny wzrost widzimy natomiast w obszarze FMCG, usług elektronicznych oraz sprzedaży we własnej sieci detalicznej – dodał Mirosław Serwatka.