39 mln zł na dywidendę

Emperia Holding przeznaczyła 40 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2010 r. dla akcjonariuszy.

Do tej pory dywidenda wynosiła 20 proc. zysku. Decyzję o zmianie polityki podjęto już jesienią ub.r., a udziałowcom przekazana zostanie ona na walnym zgromadzeniu 29 czerwca 2011 r.

Na akcję przypadnie tym razem 2,63 zł. W sumie na dywidendę za 2010 r. Emperia przeznacza ponad 39 mln zł.

W 2010 r. Grupa odnotowała 7-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, do 5,9 mld zł. EBITDA zwiększyła się o 16,6 proc., do 205,8 mln zł, a zysk netto o 42 proc., do 98,5 mln zł. Nakłady inwestycyjne Emperii wyniosły 109 mln zł.

Pierwszy kwartał 2011 r. przyniósł Emperii 1,46 mld zł obrotu, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto spadł o 9,3 proc. do 11,27 mln zł.