Kompania i zmiany zakupowe

Producent Tyskiego, Lecha i Żubra najwyższy wzrost sprzedaży zanotował w dyskontach.

Od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r., czyli w ostatnim roku finansowym Kompanii Piwowarskiej, sprzedaż piwa przez tego producenta spadła o 3,9 proc. – do 14,1 mln hl. Firma pozostaje jednak liderem rynku z udziałem w wysokości 41 proc. (o 2 pkt proc. mniej niż rok wcześniej).

Rynek piwa w Polsce szacowany jest na 34,4 mln hl, co oznacza, że w minionych 12 miesiącach branża wypracowała wzrost sprzedaży rzędu 0,5 proc. Według Kompanii Piwowarskiej rynek odczuł zmianę w strukturze wydatków konsumenckich – chętniej nabywano artykuły AGD, co osłabiło wzrost zakupów żywności i napojów. Konkurenci koncentrowali się też na obniżkach cen, w wyniku czego nabywali tańsze produkty i stymulowali wzrost segmentu piw ekonomicznych.

Kompania Piwowarska największy wzrost sprzedaży odnotowała w dyskontach, choć znacznie więcej piwa niż w poprzednim roku sprzedała także w super- i hipermarketach.