Ostrzej w Norwegii

Władze Norwegii rozważają wzmocnienie kontroli detalistów w celu wymuszenia obniżki cen.

Zaproponowano powołanie ombudsmana, który zajmowałby się pilnowaniem uczciwości negocjacji i realizacji dobrych praktyk w kontaktach między uczestnikami łańcucha żywnościowego.

Detaliści protestują, twierdząc, że wina za wysokie ceny leży po stronie dostawców.

By uzdrowić konkurencję na rynku, rząd norweski chce przy okazji wzmocnić prawo w zakresie etykiet na produktach oraz zasad franczyzy.