Grupa Metro: kwartał na poziomie sprzed roku

Z powodu późnych świąt wielkanocnych, które wypadły dopiero w II kwartale, największy niemiecki detalista zamknął I kwartał obrotami na poziomie sprzed roku.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku 15,52 mld euro – tyle samo, co rok temu. W II kwartale Metro liczy na profity z handlu przedświątecznego – po kwietniu tegoroczna sprzedaż zwiększyła się o 1 proc. Zysk operacyjny EBIT wzrósł po I kwartale po wykluczeniu zdarzeń jednorazowych o 6,6 proc. – do 145 mln euro ze 136 mln euro. Zysk netto z pominięciem zdarzeń jednorazowych wzrósł z 15 do 16 mln euro, a z uwzględnieniem tych zdarzeń – z 3 do 14 mln euro. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej zmniejszyła się z 16 do 3 mln euro.

Brak Wielkanocy w I kwartale odbił się zwłaszcza na sprzedaży w samych Niemczech, gdzie spadła ona o 2,6 proc., do 6 mld euro – głównie z powodu zmniejszonej liczby sklepów. Także Europa Zachodnia poradziła sobie gorzej niż rok temu. Wzrosty koncern odnotował za to w Europie Wschodniej i przede wszystkim w Azji.

Zmniejszyła się sprzedaż w sieci domów towarowych Kaufhof i w Realach. Obroty w segmencie cash and carry wzrosły ogółem o 1,1 proc. – do 7 mld euro. EBIT z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych w sieciach Media Markt i Saturn spadł aż o 18 proc., do 66 mln euro – głównie z powodu kosztów rozpoczęcia działalności w Chinach.

Grupa Metro potwierdziła prognozy na cały rok. Obroty mają wzrosnąć w 2011 r. o 4 proc., a EBIT z pominięciem zdarzeń jednorazowych – o 10 proc.