W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku obroty Danone wzrosły o 8,5 proc. Analitycy spodziewali się mniejszego wzrostu, także z powodu drożejących surowców.

Wsparciem dla grupy okazał się biznes rosyjski, gdzie Danone ma spółkę z firmą Unimilk. Całoroczne cele wzrostu sprzedaży określone zostały na 6-8 proc., a rentowność mierzona zyskiem operacyjnym wzrosnąć ma o 0,2 pkt proc. W pierwszej połowie roku ma ona nieco spaść - właśnie z powodu rosnących cen mleka, jednak w drugiej połowie roku nastąpić ma odbicie.